Naslovnica Poglavlje 1. Sloboda kretanja robe

Poglavlje 1. Sloboda kretanja robe

O čemu se pregovara?

Sloboda kretanja robe predstavlja jednu od četiri osnovne slobode kojima se osigurava efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Kao temelj jedinstvenog tržišta EU, princip slobodnog kretanja roba podrazumijeva ukidanje svih trgovinskih barijera između država članica, čime se omogućava slobodan promet robe unutar cijele Unije.

Ono što ovo poglavlje čini dodatno zahtijevnim jeste uzajamno priznavanje kvaliteta proizvoda među zemljama članicama EU. Postizanje ovog cilja direktno utiče na jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na cjelokupnom unutrašnjem evropskom tržištu. Crna Gora na tom putu mora da ukloni sve prepreke na području trgovine koje onemogućavaju stavljanje na unutrašnje tržište proizvoda koji su porijeklom iz drugih država članica. Uklanjanje prepreka postiže se ujednačavanjem nacionalnih propisa i tehničkih zahtjeva za proizvode, a posebno na onim područjima gdje je utvrđeno da postoji veći rizik za potrošače.

Kada su u pitanju propisi koji nijesu obuhvaćeni evropskim zakonodavstvom primjenjuje se načelo uzajamnog priznavanja, odnosno proizvodi koji su na zakonit način proizvedeni i stavljeni na tržište u jednoj državi članici mogu se slobodno plasirati i na cijelom području Unije.

Crna Gora će članstvom u Evropskoj uniji postati sastavni dio njenog unutrašnjeg tržišta na kojem važe jednaka pravila za sve države članice, čime se osigurava veća mogućnost da kvalitetni crnogorski proizvodi budu konkurentni na evropskom tržištu, a istovremeno i da kvalitetni strani proizvodi budu stavljeni na domaće tržište. Osim toga, biće obezbijeđena i veća sigurnost proizvoda na tržištu, a u cilju veće zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uskladiće se i nadzor pri stavljanju proizvoda na tržište s nadležnim evropskim tijelima. Kroz ovo poglavlje će se samim tim regulisati kvalitet različitih vrsta proizvoda, i to: medicinskih proizvoda i ljekova, telekomunikacionih uređaja, hemijskih proizvoda, deterdženata i vještačkih đubriva, plovnih objekata, čamaca i brodova, zaštitne opreme i mnogih drugih.


 

Poglavlje 1- Radna grupa

Goran Jovetić

Pregovarač za klaster 2

Ministarstvo ekonomskog razvo

goran.jovetic@mer.gov.me

Dragan Vukčević

Šef RG

Ministarstvo ekonomskog razvoja

dragan.vukcevic@mer.gov.me

Melita Rastoder Ljaić

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

melita.rastoder@mep.gov.me

Poglavlje 1 - Radna grupa

Biljana Jakić

Pregovarač

GD Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije

Ana Martinović

Šef RG

Načelnica Direkcije za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije.

Andrijana Čanović

Sekretar RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa za poglavlje 1 je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Biljana Jakić, Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije, šefica Radne grupe je Ana Martinović, načelnica Direkcije za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Andrijana Čanović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 25 članova (17 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Dokumenta

POGLAVLJE 1 - PRESS

Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu, industriju, carine...

0
Na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održanom u Briselu, predstavnici crnogorskih institucija predstavili su rezultate...

Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore

0
Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održaće se u srijedu, 4. oktobra 2023, u Briselu, u...

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

0
Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za deset pregovaračkih poglavlja. U pitanju su pregovaračke radne grupe za...