NVO & EU

Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Savjeta za vladavinu prava

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Operativnog tijela za sprovođenje...

0
Generalni sekretarijat Vlade, u skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave...