NVO & EU

Poziv na konsultacije o pregovaračim poglavljima 23 i 24

0
S ciljem unapređenja transparentnosti pregovaračkog procesa i jačanja dijaloga između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu pristupanja Crne Gore EU, Ministarstvo evropskih poslova...

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija

0
Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija...