NVO & EU

Javni poziv za NVO za predlaganje člana/ice radne grupe za pregovaračko...

0
Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20 i 121/20) i kadrovske promjene do...

Lista predstavnika NVO koji su se prijavili za članstvo u Operativnom...

0
Generalni sekretarijat Vlade, u skladu sa članom 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju...