NVO & EU

Da svaka godina bude godina mladih s invaliditetom

0
Svakoj osobi s invaliditetom (OSI) neohodno je stvoriti ravnopravne prilike za učešće u životu zajednice, a samostalan život podrazumijeva da pravite izbore, kontrolišete sprovođenje...

REZULTATI EU PROJEKATA U OPŠTINI KOTOR NA DOBROBIT GRAĐANIMA/KAMA UNESCOVOG GRADA

0
Lokalne samouprave imaju važnu ulogu na putu države prema Evropskoj uniji (EU) i implementaciji evropskih vrijednosti u lokalnim zajednicama. U tim poduhvatima, od izuzetnog...