NVO & EU

CIVILNO DRUŠTVO SNAŽAN PARTNER U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

0
Snažan civilni sektor jedan je od ključnih aktera u procesu demokratizacije crnogorskog društva. Opsežni reformski procesi kroz koje država prolazi na putu integracije u...

Novaković Đurović: Naš cilj je da bude više žena na pozicijama...

0
Uključenost žena, a među njima i LBTQ žena u procesima odlučivanja, njihova zastupljenost na upravljačkim pozicijama, kao i uopšte njihovo prisustvo u javnom prostoru...