IPA II

Finansijska perspektiva 2014–2020 (IPA II)

U cilju uspostavljanja Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II), kao i definisanja ciljeva, specifičnih pravila, opštih odredbi i procedura za realizaciju ovog programa, usvojen je set zakonskih akata koji su neophodni za sprovođenje programa. U pitanju su sljedeća dokumenta:

  • Regulativa br. 231/2014, koju je Evropski parlament i Evropski savjet usvojili marta 2014. godine kojom je zvanično uspostavljen Instrument pretpristupne podrške za period 2014-2020 (IPA II);
  • Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta br. 236/2014 od 11. marta 2014. godine, kojom su definisana pravila i procedure za realizaciju Instrumenta pretpristupne podrške za period 2014-2020;
  • Implementaciona regulativu br. 447/2014 koju je Evropska komisija usvojila 2. maja 2014. godine i kojom su određena specifična pravila za realizaciju Regulative br. 231/2014 Evropskog parlamenta;
  • Okvirni sporazum, koji se zaključuje između Komisije i države korisnice Ipe II i koji predstavlja osnov za korišćenje sredstava Ipe. Sporazum se odnosi na cjelokupni sedmogodišnji period i na svih 5 oblasti podrške, a njime se definišu principi finansijske saradnje između korisnika i Komisije u okviru ove regulative. Sporazum je zvanično  stupio na snagu 4. juna 2015. godine;
  • Indikativni strategijski dokument za Crnu Goru za period 2014-2020, kojim se definišu oblasti podrške za ovaj sedmogodišnji period, Evropska komisija je usvojila 18. avgusta 2014. godine, dok je isti revidiran tokom avgusta 2018. godine.

Pored pomenutih regulativa i strateških dokumenata, postoji i Sektorski sporazum, koji se zaključuje između Komisije i države korisnice Ipe II, i odnosi se na specifičnu oblast podrške ili program. Sadrži pravila i procedure koje nijesu obuhvaćene Okvirnim sporazumom ili Finansijskim sporazumom.

Operacionalizacija finansijske podrške zasniva se na potpisivanju Finansijskog sporazuma između Komisije i države korisnice Ipe II na jednogodišnjem ili višegodišnjem nivou.

Evropska komisija je za finansijsku 2014 – 2020 opredijelila za Crnu Goru 279,1 milion eura podrške, koja je raspodijeljena po sljedećim IPA sektorima:

Demokratija i upravljanje

Vladavina prava i temeljna prava

Životna sredina i klimatska akcija

Saobraćaj

Konkurentnost i inovacije

Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Regionalna i teritorijalna saradnja

Više informacija o programu možete naći na sajtu: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/montenegro_en