Naslovnica Poglavlje 21. Trans-evropske mreže

Poglavlje 21. Trans-evropske mreže

O čemu se pregovara?

Ideja trans-evropskih mreža se pojavila prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, podrazumjevalo je povezanost regionalnih i modernih mreža savremenom i efikasnom infrastrukturom.

Stvaranje trans-evropskih mreža je važan element ekonomskog rasta i povećanja zaposlenosti u Evropskoj uniji. Cilj EU je promovisanje međupovezanosti i interoperabilnosti nacionalnih mreža, kao i povećanje pristupa tim mrežama.

Cilj uspostavljanja i razvoja trans-evropskih mreža i unapređenja odgovarajuće povezanosti i interoperabilnosti nacionalnih mreža jeste da se u potpunosti iskoristi unutrašnje tržište i doprinese ekonomskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Evropskoj uniji. Bez moderne infrastrukture koja bi povezala različite regionalne i nacionalne mreže nije moguće uspostaviti slobodan protok roba, usluga, kapitala i radnika, a to je ujedno važan element za ostvarivanje ekonomske i socijalne kohezije Unije.

 

Podoblasti?

Pravna tekovina EU u ovom poglavlju sastoji se od dijela – podoblasti koja se međusobno nadopunjuju:

  • Trans-evropsku saobraćajnu
  • Trans-evropsku energetsku mrežu

Trans-evropska saobraćajna mreža ima cilj da poveže glavne gradove, ekonomske centre, luke i aerodrome s udaljenijim područjima kako u nacionalnim državama, tako i širom EU.

Trans-evropska energetska mreža predstavlja mrežu energetskih sistema na teritoriji EU s ciljem obezbjeđenja sigurnog snabdijevanja energentima i proširenja energetskog tržišta.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 21 je otvoreno 22. juna 2015. godine na Međuvladinoj konferenciji održanoj u Luksemburgu.

Završna mjerila?

U okviru pregovaračkog poglavlja 21, Crna Gora ima obavezu da ispuni sledeća završna mjerila:

1. Crna Gora i Evropska komisija su postigle dogovor o budućoj trans-evropskoj saobraćajnoj mreži Crne Gore, u skladu s Regulativom 1315/2013 o smjernicama Unije za razvoj trans-evropskih saobraćajnih mreža

2. Crna Gora i Evropska komisija su postigle dogovor o listi prioritetnih projekata u saobraćajnom sektoru u skladu s Regulativom 1316/2013 o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Evrope

3. Crna Gora pokazuje institucionalne i administrativne kapacitete koji su potrebni kako bi se preuzele odgovornosti koje proizilaze iz Regulative 1316/2013 o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Evrope

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Ono što je osnov za dalji napredak u pregovorima u pregovaračkom poglavlju 21 je dobrosusjedska saradnja koja se odražava u definisanju projekata od regionalnog značaja na kojima će države zajednički raditi. U narednom periodu Crnoj Gori predstoji i jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta, kroz redovne obuke i treninge i nova zapošljavanja, zavisno od potreba.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 21, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok je kontakt osoba za ovo poglavlje iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva saobraćaja i pomorstva članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstvo ekonomije, NVO Centar za evropsko obrazovanje, Direkcija za željeznice i DOO Monteput.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Koristi od ovog poglavlja građani Crne Gore će osjetiti danom pristupanja. Uključivanjem saobraćajnica u glavnu mrežu ćemo dobiti brži i sigurniji prevoz putnika i robe, uklanjanje uskih grla i bolju frekventnost. Pored navedenog unaprijediće se elektroprenosni sistemi, a samim tim i obezbijediti bolja snabdjevenost energentima.

Kako je ovo poglavlje usko povezano sa poglavljem 14 – Saobraćajna politika i 15 – Energetika, napredak u njima će istovremeno značiti i napredak u 21. poglavlju. Najveći značaj trans-evropskih mreža ogleda se u mogućnosti da se značajni infrastrukturni projekti realizuju uz finansijsku podršku EU.

Poglavlje 21 - Radna grupa

Angelina Živković

Pregovarač

Milan Banković

Šef RG

Nikolina Goranović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovaračica za ovo poglavlje je Angelina Živković, državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, šef radne grupe je Milan Banković, generalni direktor Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikolina Goranović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 10 članova (8 iz državnih institucija i 2 iz civilnog sektora).

dijagram pp21

Poglavlje Trans-evropske mreže ima za cilj postizanje bolje međupovezanosti i interoperabilnosti saobraćajnih i energetskih sistema u okviru EU s mogućnošću uključivanja trećih zemalja. Primjenom pravne tekovine iz ovog poglavlja države članice obezbjeđuju finansijsku podršku iz kohezionih i strukturnih fondova EU, u svrhu izgradnje i unapređenja trans-evropskih saobraćajnih i energetskih mreža.

Uspostavljanje trans-evropskih saobraćajnih mreža doprinosi boljoj povezanosti glavnih gradova i ekonomskih centara s udaljenim i izolovanim regijama širom EU. Programi trans-evropske energetske mreže identifikuju nedostajuće veze i uska grla na energetskoj mreži s ciljem njihovog unapređenja i postizanja sigurnije snabdjevenosti energentima i rasta interkonektivnosti.

Pravni okvir ovog poglavlja čine smjernice za razvoj i finansiranje trans-evropskih mreža koje su u primjeni od januara 2014. Saradnja EU sa zemljama ZB u oblasti saobraćajne infrastrukture započeta je kroz SEETO Memorandum, a poseban napredak postignut je uvrštavanjem Sveobuhvatne mreže SEETO u indikativno proširenje trans-evropskih saobraćajnih mreža na zemlje ZB kroz Regulativu 1315/2013. Na osnovu SEETO koridora definisaće se saobraćajni pravci koji će biti dijelovi trans-evropske mreže na teritoriji Crne Gore na koje će se, danom pristupanja EU, primjenjivati nova pravna tekovina.

Dokumenta

POGLAVLJE 21 - PRESS

Institucije odlučne da odgovore obavezama u poglavlju 21- Trans – evropske mreže

0
Crnu Goru u narednom periodu očekuje dosta posla u dijelu realizacije obaveza iz pregovaračkog poglavlja 21 – Trans- evropske mreže. Članovi radne grupe i nadležne...

Sinergijom pregovaračke i IPA strukture do uspješnih novih projekata u oblasti Zelene agende i održivog...

0
„Evropski parlament je u septembru odobrio iznos pretpristupne podrške za naredni sedmogodišnji period - IPA III, u iznosu od 14,2 milijarde eura za Zapadni...

Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 21 –...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...