Naslovnica Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

O čemu se pregovara?

U okviru ovog poglavlja pregovara se o uslovima, strukturi i procedurama za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova (fondovi ESI), u prvom redu iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Evropskog socijalnog fonda i (za neke države članice) iz programa Kohezionog fonda. Zajedničke odredbe koje se primjenjuju na ova tri fonda važe i u slučaju Evropskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Crnoj Gori će sredstva iz ovih fondova biti raspoloživa tek nakon pristupanja Evropskoj uniji, a do tada se kroz pregovoarački procesu u okviru ovog poglavlja i kroz sprovođenje programa i projekata koje EU finansira tokom pretpristupnog perioda pripremamo za što efikasnije korišćenje fondova ESI.

 

Podoblasti?

Podoblasti u okviru poglavlja 22 su:

 1. Zakonodavni okvir
 2. Institucionalni okvir
 3. Administrativni kapaciteti
 4. Programiranje
 5. Praćenje i procjena
 6. Finansijsko upravljanje i kontrola

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovačko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata zvanično je otvoreno 20. juna 2017. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja, kroz ispunjavanje završnih mjerila:

 1. Da Crna Gora pokaže zadovoljavajući nivo sprovođenja sredstava pretpristupne podrške EU u Crnoj Gori odobrenih za indirektno upravljanje, naročito za komponente i oblasti relevantne za buduće sprovođenje ESI fondova;
 2. Da Crna Gora dostavi Evropskoj komisiji napredni i sveobuhvatni nacrt Sporazuma o partnerstvu, koji sadrži definisane načine na koje Crna Gora planira da obezbijedi usaglašenost sa strategijom EU za pametan, održivi i sveobuhvatan rast. Dokument treba da sadrži i pregled izabranih tematskih prioriteta i glavnih očekivanih rezultata za svaki od ESI fondova; osnovne indikatore planiranog Operativnog programa, uključujući i izvore finansiranja, kao i izvještaj o procjeni ispunjenosti ex ante preduslova;
 3. Da Crna Gora pripremi i dostavi detaljan plan i raspored aktivnosti za završetak Sporazuma o partnerstvu i za pripremu i završetak Operativnog programa. Ovaj plan treba da sadrži informacije o tome kako i na kom nivou Crna Gora namjerava da organizuje proces programiranja, kao i precizan opis uloga i zadataka svih uključenih institucija na centralnom i lokalnom nivou;
 4. Da Crna Gora uspostavi institucionalni okvir za sprovođenje kohezione politike EU, uključujući i formalno određivanje institucionalnih struktura (s definisanim zadacima i odgovornostima) za upravljanje Operativnim programom. Ovo se odnosi na upravljačko tijelo, tijelo za ovjeravanje i revizorsko tijelo, kao i na posrednička tijela, gdje je to moguće i već identifikovano. Potrebno je obezbijediti adekvatno razdvajanje funkcija između relevantnih institucija u sistemu upravljanja;
 5. Da Crna Gora usvoji individualne strategije razvoja organizacija za ključna tijela koja će biti uključena u upravljanje/sprovođenje sredstava iz ESI fondova (uključujući analizu prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji, analize potreba za obukama, planove zapošljavanja i sprovođenja obuka za jačanje kapaciteta), kao i sveobuhvatnu strategiju jačanja kapaciteta, na osnovu adekvatne procjene rizika za sva uključena tijela (uključujući i korisnike gdje su već identifikovani);
 6. Da Crna Gora dostavi Evropskoj komisiji detaljan plan i raspored u vezi s uspostavljanjem sistema za nadgledanje i evaluaciju, uključujući uspostavljanje elektronskog informacionog sistema za upravljanje i nadgledanje (MIS).

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Aktivnosti u narednom periodu biće prije svega usmjerene na detaljno definisanje institucionalne strukture za upravljanje Evropskim strukturnim i investicionim fondovima u Crnoj Gori, kao i na prve korake u procesu programiranja sredstava koja će Crnoj Gori iz ovih fondova biti na raspolaganju nakon članstva u EU. Radna grupa u ovom dijelu prati pripremu i suvajanje novog seta regulativa na nivou EU koje će preciznije definisati ova i ostala pravila u oblasti korišćenja fondova EU tokom perioda 2021-2027. godine.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 22, kao i šef Radne grupe su iz Kancelarije za evropske integracije, iz koje se bira i kontakt osoba za Radnu grupu.

Pored predstavnika Kancelarije za evropske integracije članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstvo finansija, Ministarsvo saobraćaja i pomorstva, Zajednica opština Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Kabinet potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj, Nevladina organizacije Evropska razvojna grupa, Investiciono-razvojni fond Crne Gore, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za statistiku, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Sekretarijat za razvojne projekte, Revizorsko tijelo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava javnih radova.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Sprovođenjem evropskog zakonodavstva i politike koja se tiče ovog poglavlja Crna Gora će nakon članstva u EU biti u mogućnosti da koristi evropske strukturne i investicijske fondove u iznosu koji je oko 6-10 puta veći nego u periodu prije članstva, a sve s ciljem da Crna Gora unaprijedi infrastrukturu, konkurentnost ekonomije, ljudske resurse, kvalitet života građana i postane bolje povezana s ostatkom Evropske unije.

Poglavlje 22 - Radna grupa

Ivana Glišević

Pregovarač

Ivana Vujošević

Šef RG

Bojan Vujović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Ivana Glišević Đurović, zamjenica glavnog pregovarača – nacionala IPA koordinatorka u Kancelariji za evropske integracije. Šef radne je grupe Ivana Vujošević, savjetnica glavnog pregovarača u Kancelariji za evropske integracije. Kontakt osoba za radnu grupu je Bojan Vujović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 22 člana (17 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Cilj evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti je da definiše ujednačene i fer uslove za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova u državama i regionima EU u cilju ujednačenog društvenog i ekonomskog razvoja regiona.

Poglavlje 22 - Radna grupa

Ivana Glišević

Pregovarač

Ivana Vujošević

Šef RG

Bojan Vujović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Ivana Glišević Đurović, zamjenica glavnog pregovarača – nacionala IPA koordinatorka u Kancelariji za evropske integracije. Šef radne je grupe Ivana Vujošević, savjetnica glavnog pregovarača u Kancelariji za evropske integracije. Kontakt osoba za radnu grupu je Bojan Vujović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 22 člana (17 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Cilj evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti je da definiše ujednačene i fer uslove za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova u državama i regionima EU u cilju ujednačenog društvenog i ekonomskog razvoja regiona.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Dokumenta

POGLAVLJE 22 - PRESS

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

0
Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za deset pregovaračkih poglavlja. U pitanju su pregovaračke radne grupe za...

Dinamizirati aktivnosti u cilju pripreme za korišćenje fondova EU nakon članstva

0
"Suštinska dodatna vrijednost pregovaračkog procesa u okviru pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata u vidu pristupa fondovima EU nakon članstva...

Crna Gora napreduje, ali mora ubrzati reforme

0
Crna Gora je uložila napore i ostvarila napredak u oblastima životne sredine, klimatskih promjena, saobraćaja, energetike i regionalne politike uprkos teškim vremenima, ali mora...