Naslovnica Poglavlje 20. Preduzetništvo i industrijska politika

Poglavlje 20. Preduzetništvo i industrijska politika

O čemu se pregovara?

Cilj industrijske politike u EU je promovisanje industrijskih strategija koje teže povećanju konkurentnosti, ubrzavaju prilagođavanje strukturnim promjenama, kao i podstiču stvaranje povoljnog poslovnog okruženja širom EU. Pored ovog, cilj je i povećanje domaćih i stranih investicija i poboljšanje opšteg poslovnog ambijenta u kom posluju mala i srednja preduzeća, a podstiču se preduzetništvo i inovacije.

Imajući u vidu značaj industrije, kao nužne pretpostavke za privredni razvoj svake savremene zemlje, Crna Gora je definisala strategijski okvir za povećanje bruto-dodate vrijednosti, zaposlenosti, izvoza, rješavanje pitanja regionalnog razvoja i strukturnog usklađivanja privrede. U tom cilju, Vlada je donijela dokument Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine, kojim su definisani prioriteti razvoja industrije uz akcenat na kreiranju uslova za njenu modernizaciju i povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije.

 

Podoblasti?

Crna Gora će, u okviru ovog poglavlja, pregovarati po sljedećim oblastima: industrijska politika, mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzetnička politika, politika inovacija, programi Zajednice, bankarstvo i finansije, turizam, vazdušna i pomorska industrija, građevinarstvo, drvna industrija, čelik, metali i druge sirovine.

Kada je otvoreno poglavlje?

Crna Gora je Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika otvorila 18. decembra 2013. godine na Međuvladinoj konferenciji koja je održana u Briselu.

Mjerila za zatvaranje?

U okviru ovog poglavlja Crna Gora ima definisano jedno završno mjerilo koje glasi:

Izrada i implementacija sveobuhvatne industrijske strategije, uz podršku sistema evaluacije indikatora i mjerila, kao što je predloženo u industrijskoj politici EU.

U cilju ispunjenja završnog mjerila, Vlada Crne Gore je 30. juna 2016. donijela Industrijsku politiku Crne Gore do 2020, s višegodišnjim Akcionim planom za njeno sprovođenje. Cilj ove strategije je unapređenje konkurentnosti industrije, investicionog okvira za modernizaciju industrije, promocija inovacija i preduzetništva kroz povećanje produktivnosti i zaposlenosti, kao i bolji pristup domaćem i međunarodnom tržištu u smislu pojednostavljenja procedura za trgovinu.
Kontinuirano praćenje implementacije Industrijske politike Crne Gore do 2020. i višegodišnjeg Akcionog plana za njeno sprovođenje realizuje se kroz implementaciju i usvajanje godišnjih Akcionih planova i Izvještaja o realizaciji Akcionog plana od strane Vlade Crne Gore.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 20 i šef Radne grupe su iz Ministarstva ekonomije, kao krovne institucije u ovom poglavlju. Kontakt osoba za Radnu grupu imenovana je od strane Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva ekonomije, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija, udruženja i civilnog sektora: Ministarstvo nauke, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo finansija, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Investiciono – razvojni fond Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savez sindikata Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Inženjerska komora Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Ministarstvo odbrane, Zavod za statistiku, Centralna banka Crne Gore, Skupština Crne Gore, Montenegro Biznis Alijansa i Ministarstvo zdravlja.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Bolje poslovno okruženje za preduzeća značiće manje administrativnih barijera i promjena u zakonskoj regulativi, a samim tim i olakšavanje poslovanja. Sa druge strane povećava se raspoloživost i diverzifikacija izvora finansiranja, odnosno pristup različitim fondovima i programima EU. Osim toga, mala i srednja preduzeća, kao najvažniji pokretač industrijskog rasta, ekonomskog napretka i novog zapošljavanja, uz pojačanu finansijsku podršku EU, usmjeravaće se u pravcu jačanja konkurentnosti, uvođenja inovacija i savremenih tehnologija. Posebno se podstiče preduzetništvo mladih, početnika u biznisu, osoba s invaliditetom i žena, kao i ulaganje u energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i međunarodnih standarda kvaliteta.

Daljim napretkom u ovoj oblasti, koji je u direktnijoj vezi s razvojem industrije, kroz jasno definisanu industrijsku politiku, razvoj prioritetnih industrijskih sektora i politiku podsticanja razvoja malog i srednjeg preduzetništva, stvaraju se uslovi za razvoj modernog društva, jake tržišne ekonomije i inovativne privrede.

 

Poglavlje 20 - Radna grupa

Goran Nikolić

Pregovarač

Maja Jokanović

Šef RG

Andrijana Čanović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, šefica radne grupe je Maja Jokanović, načelnica u Direktoratu za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Andrijana Čanović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 26 članova (18 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Industrijska politika EU nastoji da promoviše industrijske strategije koje bi povećale konkurentnost i ubrzale prilagođavanje strukturalnim promjenama, podsticale na povoljno okruženje za poslovno stvaranje i rast širom EU, kao i na domaće i strane investicije. Ona takođe ima za cilj da poboljša sveukupnu poslovnu klimu u kojoj mala i srednja preduzeća (MSP) funkcionišu, što uključuje privatizaciju i restrukturiranje.

Poglavlje 20 - Radna grupa

Bojana Bošković

Pregovaračica za klaster 3

Ministarstvo finansija

.

Maja Jokanović

Šefica RG

Ministarstvo ekonomskog razvoja

.

Andrijana Čanović

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

.

Dokumenta

POGLAVLJE 20 - PRESS

Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu, industriju, carine...

0
Na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održanom u Briselu, predstavnici crnogorskih institucija predstavili su rezultate...

Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore

0
Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održaće se u srijedu, 4. oktobra 2023, u Briselu, u...

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

0
Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za deset pregovaračkih poglavlja. U pitanju su pregovaračke radne grupe za...