Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu,...

Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu, industriju, carine i poreze

Na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održanom u Briselu, predstavnici crnogorskih institucija predstavili su rezultate postignute od prethodnog sastanka koji je održan u oktobru prošle godine, u sljedećim poglavljima: Sloboda kretanja robe, Porezi, Preduzetništvo i industrijska politika, Carinska unija i Vanjski odnosi.

Sastankom su kopredsjedavali Majkl Miler, šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i politiku proširenja i Jovana Krunić, v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

„Obnovljeni politički fokus na proširenje Crnoj Gori daje priliku da napreduje na putu ka EU. Pravilno funkcionisanje novog parlamenta i formiranje nove vlade su od suštinske važnosti da bi se to postiglo, kao i institucije koje su ovlaštene i opredijeljene da sprovode reforme vezane za EU“, naglasio je Miler. U oblasti trgovine, Evropska komisija je pozdravila dosadašnje usklađivanje Crne Gore sa EU režimom sankcija i istakla važnost napretka u pitanjima koja pokriva ovaj Pododbor, za približavanje Crne Gore jedinstvenom tržištu EU.  Takođe, podržali su i mjere koje su preduzete za suzbijanje krijumčarenja cigareta, ali su naglasili da ostaju značajni izazovi u iskorijenjivanju ilegalne trgovine cigaretama, uključujući i uništavanje zaplijenjene imovine.

V.d. generalne direktorice u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jovana Krunić kazala je da je Crna Gora aktivni promoter regionalne saradnje, te da učestvuje u više od 30 regionalnih inicijativa i platformi, sa posebnim akcentom na njenu ulogu predsjedavajuće zemlje u određenim regionalnim mehanizmima, čime doprinosi trajnom pozicioniranju naše zemlje i ekonomija regiona na evropskoj mapi.

Ona je istakla da je u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe potrebno dodatno raditi na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, imajući u vidu da je ovo poglavlje veoma kompleksno i da je veoma važno za funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU.

Kada je reč o poglavlju 16 – Porezi, ona je istakla da je Skupština usvojila sledeće zakone: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i da Crna Gora prepoznaje značaj daljeg jačanja administrativnih kapaciteta u cilju implementacije poreskog zakonodavstva.

Krunić se osvrnula i na Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, gdje Crna Gora nastavlja aktivnosti na sprovođenju Industrijske politike. „U pogledu preduzetničke politike, kontinuirane su aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, Strategije razvoja ženskog preduzetništva, takođe različite programske linije finansijske i nefinansijske podrške sektoru MSP, jačanje njihovih inovativnih i tehnoloških kapaciteta, itd.“, objasnila je Krunić.

Takođe, istakla je da je Crna Gora u okviru poglavlja 29 – Carinska unija u prethodnom periodu vrijedno radila na donošenju novog carinskog zakonodavstva, tako da u ovom trenutku bilježi visok stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU.

Kada je riječ o poglavlju 30 – Vanjski odnosi, ona je zaključila da je Crna Gora nastavila da koordinira svoje pozicije sa stavovima EU, uključujući i stavove unutar Svjetske trgovinske organizacije.

Crna Gora nastavlja sa dobrim rezultatima u oblasti trgovine i pristupa jedinstvenom tržištu EU i ostaje posvećena sprovođenju reformi koje su usklađene sa pravnom tekovinom i standardima EU, što će dovesti do daljeg napretka na njenom putu ka EU, istaknuto je na šesnaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između Crne Gore i EU.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

Zenović: Apsolutni prioritet je da ubrzamo reforme i ispunimo uslove za članstvo Crne Gore...

0
„Apsolutni prioritet Crne Gore je da ubrza reforme i u što skorijem roku ispuni sve neophodne uslove za punopravno članstvo u Evropskoj uniji“, poručio...

Gorčević sa Varheljijem: Rezultati su najbolja potvrda odlučnosti Vlade da ispuni evropsku agendu

0
Rezultati koje je Crna Gora ostvarila u kratkom vremenskom periodu, najbolja su potvrda odlučnosti Vlade da do kraja svog mandata ispuni evropsku agendu i...

Gorčević sa Dvoržakom: Želimo Crnu Goru što prije u EU

0
„Crna Gora je u prethodna tri mjeseca potvrdila da je i najkompleksnije reforme moguće ispuniti, kada za to postoji odlučnost i posvećen rad. Želimo...

Prevođenje evropskog zakonodavstva najveći prevodilačko-pravni poduhvat u crnogorskoj istoriji

0
Novi zamajac koji je dobila evropska integracija Crne Gore ponovo je u fokus stavio i proces pripreme crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije, korpusa...

Gorčević sa Dimitrovim: Ukoliko nastavi započetom dinamikom Crna Gora može da postane sledeća članica...

0
„Prevazilaženje najvećih izazova i sprovođenje nakompleksnijih reformi u oblasti vladavine prava su prioritet ove Vlade, što potvrđujemo konkretnim rezultatima. Imenovanja u pavosuđu su bila...