Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu,...

Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu, industriju, carine i poreze

Na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održanom u Briselu, predstavnici crnogorskih institucija predstavili su rezultate postignute od prethodnog sastanka koji je održan u oktobru prošle godine, u sljedećim poglavljima: Sloboda kretanja robe, Porezi, Preduzetništvo i industrijska politika, Carinska unija i Vanjski odnosi.

Sastankom su kopredsjedavali Majkl Miler, šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i politiku proširenja i Jovana Krunić, v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

„Obnovljeni politički fokus na proširenje Crnoj Gori daje priliku da napreduje na putu ka EU. Pravilno funkcionisanje novog parlamenta i formiranje nove vlade su od suštinske važnosti da bi se to postiglo, kao i institucije koje su ovlaštene i opredijeljene da sprovode reforme vezane za EU“, naglasio je Miler. U oblasti trgovine, Evropska komisija je pozdravila dosadašnje usklađivanje Crne Gore sa EU režimom sankcija i istakla važnost napretka u pitanjima koja pokriva ovaj Pododbor, za približavanje Crne Gore jedinstvenom tržištu EU.  Takođe, podržali su i mjere koje su preduzete za suzbijanje krijumčarenja cigareta, ali su naglasili da ostaju značajni izazovi u iskorijenjivanju ilegalne trgovine cigaretama, uključujući i uništavanje zaplijenjene imovine.

V.d. generalne direktorice u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jovana Krunić kazala je da je Crna Gora aktivni promoter regionalne saradnje, te da učestvuje u više od 30 regionalnih inicijativa i platformi, sa posebnim akcentom na njenu ulogu predsjedavajuće zemlje u određenim regionalnim mehanizmima, čime doprinosi trajnom pozicioniranju naše zemlje i ekonomija regiona na evropskoj mapi.

Ona je istakla da je u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe potrebno dodatno raditi na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, imajući u vidu da je ovo poglavlje veoma kompleksno i da je veoma važno za funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU.

Kada je reč o poglavlju 16 – Porezi, ona je istakla da je Skupština usvojila sledeće zakone: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i da Crna Gora prepoznaje značaj daljeg jačanja administrativnih kapaciteta u cilju implementacije poreskog zakonodavstva.

Krunić se osvrnula i na Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, gdje Crna Gora nastavlja aktivnosti na sprovođenju Industrijske politike. „U pogledu preduzetničke politike, kontinuirane su aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, Strategije razvoja ženskog preduzetništva, takođe različite programske linije finansijske i nefinansijske podrške sektoru MSP, jačanje njihovih inovativnih i tehnoloških kapaciteta, itd.“, objasnila je Krunić.

Takođe, istakla je da je Crna Gora u okviru poglavlja 29 – Carinska unija u prethodnom periodu vrijedno radila na donošenju novog carinskog zakonodavstva, tako da u ovom trenutku bilježi visok stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU.

Kada je riječ o poglavlju 30 – Vanjski odnosi, ona je zaključila da je Crna Gora nastavila da koordinira svoje pozicije sa stavovima EU, uključujući i stavove unutar Svjetske trgovinske organizacije.

Crna Gora nastavlja sa dobrim rezultatima u oblasti trgovine i pristupa jedinstvenom tržištu EU i ostaje posvećena sprovođenju reformi koje su usklađene sa pravnom tekovinom i standardima EU, što će dovesti do daljeg napretka na njenom putu ka EU, istaknuto je na šesnaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između Crne Gore i EU.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

Poziv mikro i malim preduzećima za prekograničnu saradnju u okviru projekta EmBRACE

0
Ministarstvo evropskih poslova obavještava zainteresovanu javnost da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala Prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata...

Zenović: Intenziviramo aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila u sektorskim poglavljima sa ciljem privremenog  zatvaranja...

0
“Crna Gora ulaže kontinuirane napore u pravcu usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim propisima u oblastima saobraćaja, energetike, životne sredine i klimatskih promjena, te regionalne...

Sjutra Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju

0
Petnaesti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se 20. juna 2024. godine u Briselu. Sastanak će, sa...

Ivanović: IBAR je cilj, ali i obavezna stanica, koja određuje nastavak evropskog puta

0
Ministar vanjskih poslova dr Filip Ivanović govorio je poslova o važnoj ulozi Ministarstva vanjskih poslova za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23...

Peti poziv za projekte u okviru programa Interreg Euro-MED

0
Program transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED objavio je Peti poziv za dostavljanje predloga strateških teritorijalnih projekata. Ovim pozivom obuhvaćene su dvije teme: smanjenje i upravljanje otpadom,...