Naslovnica Poglavlje 6. Privredno pravo

Poglavlje 6. Privredno pravo

O čemu se pregovara?

Poglavlje o privrednim društvima odnosi se na osnivanje i poslovanje privrednih društava u državama članicama Evropske unije. Ovo poglavlje obuhvata dva dijela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju.

Pravo privrednih društava u užem smislu odnosi se na pravila o osnivanju, registraciju, domaće i prekogranično spajanje i podjelu privrednih društava. Oblast računovodstva i revizije uključuje uspostavljanje sistema provjere kvaliteta rada revizorske struke i djelotvornog sistema javnog nadzora, kao i sistema javnog objavljivanja godišnjih finansijskih izvještaja.

Usklađivanjem zakonodavstva s pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava, između ostalog, stvaraju se poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. S tim u vezi, javlja se i obaveza elektronske registracije preduzeća uz pojednostavljene procedure registracije i niži osnivački kapital, čime se podstiče razvoj malih i srednjih preduzeća koja čine 99% privrednih društava Evropske unije, generišu 70% ukupnog prometa i učestvuju sa 60% u BDP-u EU. Osim toga, usklađivanjem zakonodavstva ujedno se pokušava izbjeći pravna nesigurnost koja može predstavljati dodatnu prepreku poslovanju i investicijama.

U oblasti finansijskog izveštavanja, pravnom tekovinom EU utvrđena su pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući tu i pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila primjenjuju se u oblasti bankarstva i osiguranja.

 

Poglavlje 6 - Radna grupa

Goran Nikolić

Pregovarač

Renata Milutinović

Šef RG

Andrijana Čanović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u avgustu/septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, šefica radne je grupe Renata Milutinović, načelnica u Direktoratu za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Andrijana Čanović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 19 članova (11 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi na osnivanje i poslovanje privrednih društava u državama članicama Evropske unije. Obuhvata dva dijela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju. Usklađivanjem zakonodavstva na području prava privrednih društava usvojiće se novi propisi koji će trgovačkim društvima omogućavati brži ulazak na tržište i izlazak iz njega i stvoriti zakonodavni okvir na području računovodstva i revizije za uspostavljenje sistema javnog nadzora revizije.

Poglavlje 6 - Radna grupa

Milena Lipovina Božović

Pregovaračica

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Renata Milutinović

Šef RG

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Andrijana Čanović

Sekretar RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo formirana je u septembru 2012, a u novom sastavu funkcioniše od jula 2021. godine.

Dokumenta

POGLAVLJE 6 - PRESS

Crna Gora nastavila sa dobrim rezultatima na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta

0
Crna Gora je nastavila sa sprovođenjem reformi i zahvaljujući dobrim rezultatima bilježi značajan napredak u poglavljima koja se odnose na oblasti konkurencije i unutrašnjeg...

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

0
Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za deset pregovaračkih poglavlja. U pitanju su pregovaračke radne grupe za...

Opredijeljeni za nastavak aktivnosti u poglavlju 6 – Privredno pravo

0
„Imajući u vidu da je i u posljednjem Izvještaju Evropske komisije konstatovano da Crna Gora ima dobar nivo ukupne spremonsti za članstvo u poglavlju...