Naslovnica Pregovori o pristupanju Pregovaračke strukture Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora učestvuju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, u izradi predloga pregovaračkih pozicija, u izradi, realizaciji i izvještavaju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji mjerila za otvaranje, privremenih i završnih mjerila u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji; učestvuju na sastancima pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, učestvuju u ekspertskim misijama i vrše druge poslove od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

Pregovaračke radne grupe obrazuje Vlada.

Svaka pregovaračka radna grupa ima šefa/icu i, po potrebi, zamjenika/icu šefa/ice
pregovaračke radne grupe koji/a se određuje na prijedlog potpredsjednika/ice Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministra/arke evropskih poslova.

Šef/ica pregovaračke radne grupe rukovodi pregovaračkom radnom grupom u
dogovoru sa potpredsjednikom/icom Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i
regionalnu saradnju i ministrom/arkom evropskih poslova i članom/icom Pregovaračkog tima koji/a je zadužen/a za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Šef/ica pregovaračke radne grupe za svoj rad odgovara potpredsjedniku/ici Vlade za
spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministru/arki evropskih poslova i članu/ici Pregovaračkog tima koji/a je zadužen/a za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Zamjenik/ica šefa/ice pregovaračke radne grupe vrši poslove šefa/ice pregovaračke
radne grupe u slučaju njegove/njene spriječenosti ili po njegovom/njenom nalogu.

U okviru pregovaračke radne grupe, na predlog šefa/ice pregovaračke radne grupe i uz
saglasnost Pregovaračkog tima, Vlada može obrazovati podgrupe za pojedina pitanja.
Svaka podgrupa pregovaračke radne grupe ima šefa/icu, koji/a se određuje na prijedlog
potpredsjednika/ice Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju i
ministra/arke evropskih poslova.

Šef/ica podgrupe pregovaračke radne grupe rukovodi podgrupom u dogovoru sa
šefom/icom pregovaračke radne grupe i članom/icom Pregovaračkog tima koji/a je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne tekovine Evropske unije.
Šef/ica podgrupe pregovaračke radne podgrupe za svoj rad odgovora šefu/ici
pregovaračke radne grupe i članu/ici Pregovaračkog tima koji/a je zadužen za koordinaciju
pojedinog poglavlja pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Članovi/ice pregovaračke radne grupe i podgrupe pregovaračke radne grupe određuju
se, na prijedlog potpredsjednika/ice Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministra/arke evropskih poslova, a uz konsultacije sa starješinama organa državne uprave i drugih organa, institucija i organizacija.

POGLAVLJE KONTAKT OSOBA U MEP
1.     Sloboda kretanja robe Andrijana Čanović
2.     Sloboda kretanja radnika; Melita Rastoder Ljaić
3.     Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga Luka Dedić
4.     Sloboda kretanja kapitala Luka Dedić
5.     Javne nabavke Luka Dedić
6.     Privredno pravo Andrijana Čanović
7.     Pravo intelektualne svojine Vanja Banović
8.     Konkurencija Andrijana Čanović
9.     Finansijske usluge Isidora Perović
10. Informatičko društvo i mediji Melita Rastoder Ljaić
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj Granica Kovačević
12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor Granica Kovačević
13. Ribarstvo Granica Kovačević
14. Saobraćajna politika Nikolina Goranović
15. Energetika Nikolina Goranović
16. Porezi Isidora Perović
17. Ekonomska i monetarna unija Aleksandar Nikčević
18. Statistika Isidora Perović
19. Socijalna politika i zapošljavanje Melita Rastoder Ljaić
20. Preduzetništvo i industrijska politika Andrijana Čanović
21. Trans-evropske mreže Nikolina Goranović
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata Bojan Vujović
23. Pravosuđe i temeljna prava Miloš Radonjić
24. Pravda, sloboda i bezbjednost Miloš Radonjić
25. Nauka i istraživanje Vanja Banović
26. Obrazovanje i kultura Vanja Banović
27. Životna sredina Marija Tripunović
28. Zaštita potrošača i zdravlja Luka Dedić
29. Carinska unija Nikoleta Milutinović
30. Vanjski odnosi Nikoleta Milutinović
31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika Nikoleta Milutinović
32. Finansijski nadzor Aleksandar Nikčević

33. Finansijske i budžetske odredbe

Aleksandar Nikčević

Saopštenja

Produžen rok za Prvi poziv programa Interreg IPA Južni Jadran

0
Rok za dostavljanje predloga projekata u okviru Prvog poziva programa Interreg IPA Južni Jadran produžen je do 7. aprila 2023. godine u 11.59 časova. U...

Sjednice radnih grupa za pregovaračka poglavlja 2 i 19 – Poziv za učešće zainteresovanoj...

0
Konstitutivne sjednice pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u oblasti pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračka...

Raspisan četvrti Poziv za projekte prekogranične saradnje sa Albanijom

0
Ministarstvo finansija i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u saradnji sa Delegacijom EU,  na današnjoj konferenciji za medije, zvanično su predstavili četvrti Poziv za...

Miler: Odlučan i opipljiv napredak u vladavini prava hitno potreban u 2023. godini

0
„Crna Gora mora da se refokusira na put pristupanja EU. Nakon jednog broja zabrinjavajućih odluka koje su donešene u prethodnoj godini suprotno savjetima Evropske...

Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

0
Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 22. i 23. marta 2023. u Podgorici,...