Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Dobri rezultati u poglavlju 5 - Javne nabavke

Dobri rezultati u poglavlju 5 – Javne nabavke

„Dobri rezultati u okviru pregovaračkog poglavlja 5 – Javne nabavke treba da budu dodatni impuls dinamizaciji aktivnosti na planu ispunjenja preostalih obaveza u ostalim poglavljima koja čine klaster Temeljna prava“, kazala je šefica Radne grupe za 5. poglavlje, Jelena Jovetić.

RG PP5 - sastanak

Danas je održana konstitutivna sjednica Radne grupe za poglavlje Javne nabavke na kojoj su sumirani dosadašnji rezultati i razgovarano o dinamici realizacije preostalih obaveza u pravcu ispunjenja završnih mjerila iz tog poglavlja.

Šefica Radne grupe je istakla da je tokom prethodnog perioda napravljen iskorak u regulatornom i konceptualnom dijelu, te da Crna Gora u ovoj oblasti ima zaokružen legislativni okvir koji je usaglašen sa evropskim zakonodavstvom, što se najbolje vidi kroz donošenje i primjenu Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kao i kroz pokretanje sistema elektronskih javnih nabavki.

Jovetić je podsjetila da je Vlada nedavno usvojila Strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025 sa prvim Akcionim planom, te iznijela očekivanje da će njena primjena osigurati izgradnju održivog, efektivnog i efikasnog sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva.

RG PP5 - sastanak

Ona je kazala da elektronske javne nabavke predstavljaju važan instrument za unapređenje efikasnosti procesa javne nabavke roba, usluga i radova koji će voditi ostvarivanju ušteda u javnom sektoru. „Glavni cilj uvođenja elektronskog sistema javnih nabavki je dobiti što veću vrijednost za novac kao i postići bolje rezultate u pogledu društvenih i drugih ciljeva javnih politika povećavajući pritom efikasnost javne potrošnje. Zbog toga je naš zadatak da i u narednom periodu nastavimo da ostvarujemo dobre rezultate na ovom polju i, vjerujem da će Radna grupa nastaviti da daje maksimalan doprinos u tom pravcu“, poručila je Jovetić.

Radna grupa za poglavlje 5 –Javne nabavke formirana je u oktobru ove godine i ima 16 članova.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Potrebno uložiti dodatne napore za usklađivanje s pravnom tekovinom EU do kraja 2023

0
„Poglavlje 1- Sloboda kretanja robe pokriva jednu od četiri osnovne slobode na kojima počiva EU i u tom dijelu je potrebno da svi relevantni...

Kordić u Briselu: Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna

0
„Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna i zasnovana na punoj usklađenosti sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić. Ona je...

Iskoristiti podršku država članica za ubrzanje procesa pristupanja

0
“Crna Gora konkretnim rezultatima pokazuje da je njeno mjesto u EU. U narednom periodu je važno intenzivirati reformske procese u državi i iskoristiti podršku...

Sprovođenje evropske agende je goruće pitanje crnogorskog društva

0
„Proces proširenja se mora osnažiti, kako u državama Zapadnog Balkana, tako i unutar same EU, na način da postane opipljiviji za građane i poslovnu...

U centru svih predloga politika građani i kreiranje usluga koje će im efikasno koristiti

0
Reforma javne uprave značajna je za evropsku perspektivu, profesionalna, racionalna i odgovorna javna uprave obezbijediće i visok kvalitet usluga građanima, koji su u centru...