This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Government of Montenegro and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Ovaj vebsite je izrađen i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj koji se na njemu nalazi je odgovorna Vlada Crne Gore i on ne mora da nužno oslikava stavove Evropske unije.

2020 © EU4ME