11 X 22 Akcioni plan za adresiranje ključnih prioriteta koji vode do ispunjenja preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24