12 XI 21 Zapisnik sa druge sjednice Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika