14 VI 22 Zapisnik s plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 24 od 21. XII 2021.