14 VI 22 Zapisnik s tematske sjednice Radne grupe za poglavlje 24 od 4. II 2022.