15 XI 22 Zapisnik s plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 23 od 20. VI 2022.