15XI21 Zapisnik sa konstitutivne sjednice Pregovaračke grupe