19 XII 19 I Prilog Izvještaju EK o Crnoj Gori za period 1. januar 2019. - 1. novembar 2019.