2 XI 21 Dinamički plan aktivnosti u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava