2 XI 21 Dinamički plan aktivnosti u poglavlju 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost