20 X 21 Zapisnik s plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 23 od 30. VII 2021.