20 XII 21 Zapisnik s plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 23 od 20. X 2021.