20 XII 21 Zapisnik s tematske sjednice Radne grupe za poglavlje 23 od 23. XI 2021.