21 VI 22 Zapisnik s plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 23 od 20. XII 2021_