21 VI 22 Zapisnik s tematske sjednice Radne grupe za poglavlje 23 od 8. II 2022_