21 XII 21 Zapisnik s tematske sjednice Radne grupe za poglavlje 24 od 29. XI 2021.