23 IX 19 Zapisnik sa sjednice Radne grupe za poglavlje 23