25 IX 19 Zapisnik sa plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 24