26 V 22 Zapisnik sa konstitutivne sjednice za pregovaračko poglavlje 5 - Javne nabavke