27 XII 21 Zapisnik sa četvrte sjednice Radne grupe za pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi