3 VI 21Odluka o obrazovanju Radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbijednost