30 I 20 Zapisnik sa sastanka RG za pregovaračko poglavlje 10 - Informatičko društvo i mediji