30 IX 21 Zapisnik sa konstitutivne sjednice RG za PP16