30 VII 21 Zapisnik s konstitutivne sjednice Radne grupe za poglavlje 24 od 7. VII 2021.