30 X 19 Zapisnik sa plenarne sjednice RG za poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost