6 II 20 II Prilog Izvještaju EK o Crnoj Gori za period 1. novembar 2019 - 31. januar 2020.