8. IX 21 Zapisnik s konstitutivne sjednice Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika