8. Javni poziv predstavnicima civilnog sektora za učešće u radnim grupama za pripremu pregovora o poglavljima 2, 8, 21, 29, 30, 31, 32 i 33