Akcioni plan za ispunjavanje zavrsnih mjerila u poglavlju 27