Brošura - 22. REGIONALNA POLITIKA I KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA