Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji AP za 24. pregovaračko poglavlje, za period jul - decembar 2016