Drugi Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, s tabelom godišnjeg izvještavanja septembar 2013. – septembar 2014.