Dvadeset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU, za period oktobar – decembar 2010. godine