Dvadeset drugi kvartalni izvjetaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruivanja EU za period oktobar decembar 2010. godine