Dvadeset peti kvartalni izvjetaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruivanja EU za period jul - septembar 2011. godine