Dvadeset šesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU, za period oktobar – decembar 2011. godine