Informacija o pripremi crnogorske verzije pravne tekovine EU-1