Izmjena i dopuna odluke o obrazovanju radne grupe 2017.