Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2016. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.