Izvjestaj o realizaciji akcionog plana za 2020 godinu za PP33 02.06.2022.